Προφανώς το νόημα του χτυπήματος κατά του Σολειμανί, είναι η εντύπωση πως κανένα μέλος της θεοκρατίας του Ιράν δεν είναι ασφαλές, όσο υψηλά και αν βρίσκεται στην ιεραρχία.
Σαφώς και αποτελεί κλιμακούμενη απάντηση στις συνεχόμενες προκλήσεις των Ιρανών, θαρρώ όμως πως ακριβώς εξαιτίας του δέους που προκαλεί στους Μουλάδες, θα λειτουργήσει πυροσβεστικά, έστω και μετά τις αρχικές και αναμενόμενες ρητορικές φανφάρες εκατέρωθεν.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.