«Νόμος είναι και το να ακολουθεί κανείς τη γνώμη του ενός.»

Ηράκλειτος, 535-475 π.Χ..

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.