Θαρρώ πως πρέπει επιτέλους να μάθουμε να αποσυνδέουμε το δημιουργό από το έργο του.
Ούτε ο τελευταίος και ιδίως ο χαρακτήρας του χαρακτηρίζουν αυτό αναγκαστικά, ούτε βέβαια εκείνο χαρακτηρίζει απαραίτητα το δημιουργό του.
Έχουν το καθένα τη δική του ιστορική κρίση και ταυτότητα. Αντίστοιχη λοιπόν μπορεί να είναι και η στάση μας απέναντι τους.
Μπορεί δηλαδή να απολαμβάνω και να εκτιμώ τη Ρόζα, δε χύνω όμως ούτε μισό δάκρυ για το Μαρξιστή προπαγανδιστή δημιουργό του, ο οποίος δε θα δίσταζε στιγμή να με αποκαλέσει φασίστα, ρατσιστή και ταξικό του εχθρό.

Δε συμμετέχουμε δουλικά σε όργια ηρωοποίησης Αριστερών.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.