Έχουμε και λέμε:
-ο Πρωθυπουργός ελέγχει την εκτελεστική εξουσία.
-ο Πρωθυπουργός ελέγχει τη νομοθετική εξουσία.
-ο Πρωθυπουργός ελέγχει τη δικαστική εξουσία.
-ο Πρωθυπουργός εκλέγει πλέον ο ίδιος αυτόνομα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν του ασκεί τον παραμικρό έλεγχο.
-ο Πρωθυπουργός φεύγει πρόωρα από την εξουσία μόνο αν το επιλέξει ο ίδιος και μόνο ουσιαστικά σε περίπτωση λαϊκής εξέγερσης ή φόβου αυτής.

Κάτι μου θυμίζει το σημερινό μας πολίτευμα…

Βέβαια θα μου πείτε, πως πλέον έχουμε τη δυνατότητα να εναλλάσσουμε κάθε 4 χρόνια τον έναν προοδευτικό πενταπληγικό με τον άλλον.

Συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε μάλλον μας ταιριάζει σαν λαός.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.