”Ακόμη και μέσα σε ένα παλάτι είναι δυνατό να ζήσει κανείς.”

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ..

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.