Εγώ περιμένοντας ”δεξιόφρονα” Βουλευτή να θίξει στο Κοινοβούλιο την αποκλειστική και μαζική σφαγή ελληνόψυχων μέσων στο Γιουτιούμπ.