”Μία ψυχούλα είσαι, που βαστάς έναν νεκρό.”

Επίκτητος, 50 μ.Χ. – 138 μ.Χ..

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.