Όσο οι λαοί θα θυμούνται πως είναι έθνη και θα ακυρώνουν τη μία εκλογική πρόβλεψη μετά την άλλη, τόσο θα ακούτε συστημικές απαξιωτικές ρητορικές για τη Δημοκρατία και περισσότερες φωνές για ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και της Δύσης.

Γιου κεν τέικ δις του δε μπανκ.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.