Νομίζω πως η επόμενη αναπαράσταση του κ. Γρηγοριάδη, θα πρέπει να είναι τα δολοφονημένα θύματα της Μαρφίν.

Προσφέρω το μπιτόνι βενζίνης και τα σπίρτα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.