Όπως οι Φιλελέδες και οι Αριστεροί περιμένουν τα πάντα από το μπαμπά Κράτος, έτσι ανάλογα ανάγουν και οποιοδήποτε πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής στη θεά Διεθνή Κοινότητα και τη σωτήρια παρέμβασή της.
Πρόκειται για ανθρώπους τελειωτικά ανίκανους για αυτοσυντήρηση και αυτονομία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.