Να είστε σίγουροι πως σε 2 χρόνια, ως επίτευγμα του Κράτους που παρήγε η ”Φιλελεύθερη Επανάσταση” του 1821 θα προβληθεί και ο σημερινός εθνοκτόνος ψευδοανθρωπισμός και ο πολυπολιτισμικός μετασχηματισμός της Κοινωνίας μας.

Την Πόλη δεν την πήραμε, ούτε φτάσαμε στα Άστρα. Αλλά τουλάχιστον ανασυστήνουμε την ”ειρηνική συμβίωση” χωρίς τους Τούρκους.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.