Το γιατί είναι απαραίτητος ο εθνικιστικός αντίλογος στον καθεστωτικό παραλογισμό, μπορεί να το αντιληφθεί ο καθείς, απλά και μόνο παρακολουθώντας οποιοδήποτε συστημικό πάνελ, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι Εθνικιστής.

Απλούστατα, δεν είναι δυνατό να συνιστά βελτίωση για έναν προβληματικό συλλογισμό και πολιτική, η απαίτηση περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης τους.

Δε γίνεται δηλαδή να αναστραφεί η προσφυγοφιλική πολιτική της ΝΔ, με την προσφυγολατρική ρητορική και κριτική της Αριστεράς.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.