Όταν λέγουμε πως η Αριστερά και ιδίως ο Μαρξισμός κυριαρχούν στη χώρα, δεν εννοούμε προφανώς πως φανεροί και κρυφοί Μαρξιστές κατέχουν τις θέσεις ισχύος στη χώρα.

Εννοούμε πως μέγα μέρος των ατόμων με επιρροή στη χώρα- όπως και γενικότερα στη Δύση-έχουν μαρξιστικές και νέες αριστερές ή παράγωγες και συγγενείς του Μαρξισμού και της Νέας Αριστεράς ιδεολογικές καταβολές και κοινωνικές ιδίως πεποιθήσεις.
Και ανάλογος φυσικά είναι και ο σεβασμός και ιδίως η ανοχή, που απολαμβάνουν οι ιδεολογίες αυτές, από τα άτομα αυτά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.