Μη θεωρείτε απίθανο, πως η προσπάθεια κανονικοποίησης εντόμων και μάλιστα των πιο βδελυρών, ως τωρινής και κυρίως μελλοντικής βασικής τροφής και πηγής πρωτεϊνών του παγκόσμιου πληθυσμού, σχετίζεται ως ενός βαθμού, με τα όνειρα μερίδας των παγκοσμιοποιητικών ελίτ, για τη δημιουργία μαντριών-κολεκτίβων των μη προνομιούχων, αλλά χρήσιμων ακόμη ”υπανθρώπων” και όχι μόνο με την πραγματική θαρρώ ανησυχία, ακραίων οικολόγων και κτηνολατρών.

Φοβού τον Αντιανθρωπισμό.

Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ακυρωθεί.